Verkkokaupan käyttöehdot 

Seuraavat säännöt (jäljempänä "ehdot") koskevat verkkokauppa-alustan (jäljempänä "alusta") käyttöä ja kaikkia alustapohjaisia tapahtumia. 
   
 
Luku 1 – Alustan käyttöoikeus 
(1) Alustan omistaa Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Saksa (isäntäpalveluntarjoaja). 
(2) Alustaa hallinnoi kussakin maassa Konica Minolta -ryhmä, joka on määrätty kussakin sovelluksessa (palveluntarjoaja). 
(3) Alusta on tarkoitettu ainoastaan Konica Minoltan nykyisten jakelijoiden, jälleenmyyjien ja loppuasiakkaiden käyttöön (jäljempänä "asiakkaat"). 
(4) Alusta on käytettävissä veloituksetta, ellei toisin mainita. Asiakkaat maksavat mahdolliset kustannukset tai muut kustannukset, jotka aiheutuvat alustan käytöstä tai liittyvät siihen (esim. Internetin käyttö, itsehallinto tai tarvittavien laitteiden tai ohjelmistojen ostaminen). 
(5) Konica Minolta pidättää itsellään oikeuden lopettaa tai muuttaa kokonaan tai osittain alustan tarjoamia palveluja oman harkintansa mukaan. 
(6) Konica Minolta ei ole vastuussa alustan tai sen osien käytettävyydestä koska tahansa, syystä tai kestosta riippumatta. 
   
Kohta 2 – Alustan käyttö 
(1) Konica Minolta toimittaa pyynnöstä alustan käyttöoikeustiedot asiakkaalle. Pyyntö on lähetettävä Konica Minoltan sille yhteistyökumppanille, jonka kanssa asiakkaalla on sopimussuhde.  
(2) Konica Minolta voi hylätä, väliaikaisesti keskeyttää/estää tai peruuttaa pääsyn alustalle oman harkintansa mukaan. 
(3) Konica Minoltan loppuasiakkailla ei ole oikeutta jakaa alustan kautta ostettavia tuotteita ja palveluita. He saavat toimittaa tuotteita ja palveluita vain sisäisiin tai osastoihin liittyviin tarkoituksiin. 
(4) Asiakas on yksin vastuussa käyttöoikeustietojensa (esim. salasanojen ja/tai muun tilin tunnuksen) turvallisesta säilyttämisestä. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Konica Minoltan yhteistyökumppanille käyttöoikeustietojen tai -tilin luvattomasta käytöstä. 
(4) Asiakasta velvoittaa mikä tahansa alustan kautta tehty tilaus hänen käyttöoikeustietojensa avulla, ja asiakas on yksin vastuussa kaikista omalla tilillä suoritetuista toiminnoista. 
   
Kohta 3 – Tilaus- ja tapahtumaehdot 
(1) Alustan kautta tilattavien tuotteiden ja palvelujen esittely ei ole laillisesti sitova tarjous, vaan sen sijaan sitoumukseton verkkokuvasto. Napsauttamalla tilauspainiketta asiakas lähettää sitovan tarjouksen ostoskoriin kuuluvista tuotteista. 
(2) Kun asiakas saa (elektronisen) tilausvahvistuksen Konica Minoltaltalta (eikä vain vahvistusta tilauksen vastaanotosta), sitova tarjous muuttuu laillisesti sitovaksi sopimukseksi. 
(3) Sopimukseen sovelletaan Konica Minolta -ryhmän ja asiakkaan välisiä sopimusvakuuksia ja sääntöjä. Elleivät tällaiset sopimusvakuudet ja säännöt sisällä erityisiä määräyksiä, sovelletaan sopimuksessa mainittuja lakeja ja lainsäädäntöä. 
   
Kohta 4 – Lopulliset määräykset 
(1) Konica Minolta pidättää itsellään oikeuden ajoittain muuttaa, muokata, täydentää ja poistaa minkä tahansa näistä ehdoista. Mahdolliset muutokset pätevät asiakasta koskeviin ehtoihin tilausajankohtana. 
(2) Näitä ehtoja sekä niiden voimassaoloon, sisältöön ja käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä koskevat lait/lainsäädäntö, ja asiakas sekä Konica Minolta -yhtiö ovat päässeet näistä ehdoista yhteisymmärrykseen sopimussuhteessaan. 
(3) Jos jokin näiden ehtojen määräys on pätemätön tai toimeenpanokelvoton, muut määräykset tai loput säädöksistä pysyvät voimassa. Tällainen pätemätön määräys korvataan muulla säännöksellä, joka täydentää aiempaa säännöstä sekä näiden ehtojen tarkoitusta.